top of page

Julkaisut

Opinnäytetyö (toukokuu 2019)

"Kun ääni uskaltaa olla ja virrata ulos kehosta" - Laulunopettajana laulamisen esteitä raivaamassa/

"When the Voice Dares to Be and Flow out" - Removing the Barries of Singing as a Vocal Teacher

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019052411668

Artikkeli (27.8.2019)

"En minä, laulakaa te muut"

https://verkkolehdet.jamk.fi/openstage/2019/08/en-mina-laulakaa-te-muut/

bottom of page